Skip Navigation

Agoura Chargers Athletics

Charge on

.

Agoura Chargers Athletics

Charge on

Agoura Chargers Athletics

Charge on

Roster.

Number Name Position Year Player Bio
1 Q Smart VARSITY Sr
2 Annie Mascot VARSITY So
3 Kaitlyn Knabe VARSITY Jr
4 Kayla Schulze VARSITY Jr
5 Cassidy Koch VARSITY Jr
6 Maya Irigoyen VARSITY Sr
7 Riley Levaton VARSITY Sr
8 Jennifer Leff VARSITY (STAND-IN) Sr
9 Lily Markow VARSITY (STAND-IN) Jr
10 Tatum Steimer VARSITY (STAND-IN) So
Jessica Cathy JV Sr
Julia Cunningham JV So
Emmy Shachory JV Jr
Haley Lowery JV So
Isabella Becher JV So
Kendall Gold JV So
Roni Melka JV Jr
Gracie Mandel JV So

Skip Spirit Shop Ad
https://agouraathletics.org
Advertisement Advertisement